FluidMath: Ett verktyg för att tolka handskrivna matematiska uttryck

FluidMath 

"FluidMath är ett verktyg för att tolka handskrivna matematiska uttryck, och bland annat göra beräkningar och grafer från dem." (källa)
"Ett av mina favoritprogram, FluidMath där pennan på Surface riktigt kommer till användning. Teckna matematiska uttryck och funktioner, undersök dessa och t.o.m. animera! Detta program finns i Windows Store, på webben och i Office Mix (med något bergränsade funktioner.)" skriver Jerker Porat.
Appen finns här. 20 kr.

linkwithinRelated Posts Plugin for Worldpress Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...