Bubblr: Gör egna berättelser med pratbubblor

BUBBLR

Med Bubblr kan du skapa egna berättelser  med CC-bilder från flickr. Du kan lägga till pratbubblor eller som jag har gjort, bara textrutor. Du kan antingen skriva ord för att söka bilder eller ta fram någon flickr-användares bilder. Bilderna drar du till rutorna och på var och en, kan du lägga till en pratbubbla eller en textruta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...