Bästa "Text till tal"-verktygen

Text to speech

Skapa en egen avatar och skriv vad den ska säga på 25 olika språk.

Acapela

 Fler än 100 syntetiska-röster på 30 språk finns tillgängliga.

VozMe


Natural Reader (software)

 Balabolka (software)

Andra förslag
Soundgecko: Skriv webbadressen och lyssna på webbsidan.
SlideTalk: Gör din PPP till en video
Ivona
Readspeaker
Software
Fox Vox: Mozilla-tillägg 
Chrome-app
Chrome Speak
Announcify
Read&Write for Google 
Voice Recognition
Dictanote
SpeakIt
Select and Speak
Announcify
Select and Speak
Appar
Soundgecko (iPhone & iPad) 
Voice Dream Reader (iPhone & iPad)   
Voice Brief (iPhone ) 
Voice Reader Text To Speech (iPhone & iPad) 
Web Reader (Phone )
Speech Magnet (iPhone

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...