Penzu: Online dagbok/anteckningsbok

Penzu

Här kan du som lärare skapa ett konto och dela med dig av lösenordet till eleverna så att alla kan skriva och samla anteckningar  eller eleverna kan ta  online-anteckningar och lägga in bilder och/eller skriva ut dem.
Anteckningarna kan delas privat eller offentligt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...